Links

Coöperatie Hoom is een landelijke coöperatie die lokale energie coöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio.

Vallei Energie is de regionale energiecoöperatie voor gemeenten binnen de Gelderse Vallei. Hier kunt u terecht m.b.t. vragen voor het Energieloket, voor inkoop van duurzame energie, wanneer u deel wil nemen aan een collectief zonnepanelenproject, of wanneer u met uw buurt of wijk collectief energie wil besparen.

Op WageningenDuurzaam zijn zowel de website van Wageningen woont duurzaam als van Wageningen werkt duurzaam te vinden.

Klimaatplan 2017-2021 van de gemeente Wageningen.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, vallend onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, is veel informatie te vinden op gebied van milieu, energie, innovaties en subsidies.

Op de energiesubsidiewijzer van MilieuCentraal / RVO met een overzicht van alle beschikbare energiesubsidies. Door hier de woonplaats in te vullen ziet u direct welke actuele lokale en landelijke subsidies in uw situatie van toepassing zijn.

De Investeringsregeling Subsidie Duurzame Energie is de  subsidieregeling voor zonneboilers, biomassaketels (waaronder pellets) en warmtepompen is te vinden

MilieuCentraal heeft een zeer interessante onafhankelijke site met alle informatie “over energie en milieu in het dagelijks leven.

Zon zoekt dak van de Stichting Natuur & Milieu biedt op dit moment een zeer interessante aanbieding voor een compleet geïnstalleerd zonnepanelenpakket.

www.energiesprong.nl

Op de site van Energiesprong van Platform 31 is veel informatie te vinden op het gebied van een aantal energieneutrale experimenten.

Energiemanager online is een onafhankelijke site waarop de eigen meterstanden geregistreerd kunnen worden. D.m.v. graaddagencorrectie is het eigen verbruik t.o.v. het streefverbruik goed te monitoren. De zonnemodule geeft de mogelijkheid om dagelijks of wekelijks de eigen opbrengst te vergelijken aan de hand van het werkelijke aantal zonne-uren.