Projecten

Energieneutraal en gasloos bouwen

De overheid heeft zich ten doel gesteld om vanaf 2020 energieneutraal te gaan bouwen. De laatste jaren ontstaan steeds meer initiatieven om hiermee ervaring op te doen. Smijers EnergieAdvies kan uw organisatie ondersteuning bieden in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Op basis van een aantal concepten, wordt samen met de klant een definitieve keuze gemaakt. Dit concept wordt vervolgens uitgewerkt tot een bestek met een kostenraming. Eventueel kan ook de aanbesteding verzorgd worden.

Energieneutrale nieuwbouw

Door een integratie van moderne technieken en installaties is het mogelijk om tot een optimale oplossing te komen. Op dit moment zijn er al talloze voorbeelden van combinaties van verwarming, warm tapwater en ventilatiesystemen. Oplossingsrichtingen op gebied van energieneutraal bouwen kunnen als volgt ingestoken worden:

  • een lucht-water warmtepomp of een warmtepomp met bodemwarmtewisselaar, waarbij de elektriciteit opgewekt wordt d.m.v. zonnecellen. Regeneren van de bodem gebeurt d.m.v. koeling in de zomer, een zonnecollector of eventueel een energiedak.
  • een groot zonnecollectorsysteem met zeer groot buffervat, aangevuld met een houtpelletkachel voor de echte winterdagen wanneer het zonneboilersysteem de warmtevraag niet meer volledig kan dekken.

 

In beide gevallen geldt als uitgangspunt dat de woning zeer hoogwaardig geïsoleerd worden met een Rc van minimaal 4 m2K/W tot aan isolatiewaarden die toegepast worden in een passiefhuis (8 – 10 m2K/W). Ook een intelligent ventilatiesysteem (CO2-sturing of balans met wtw) en laaagtemperatuurverwarming zijn essentieel om tot een optimaal resultaat te komen. Daarbij geldt: hoe groter het verwarmend oppervlak (denk aan wandverwarming en vloerverwarming), hoe comfortabeler de woning en hoe lager de energiebehoefte.

In beide gevallen geldt ook dat het elektriciteitsverbruik door huishoudelijke apparatuur d.m.v. zonnepanelen opgewekt kan worden. In dat geval spreken we van een energieneutraal huishouden.

Energieneutrale bestaande bouw

Vooral sinds de aardbevingen in Groningen ten gevolge van de gaswinning, ontstaat er steeds meer vraag om om bestaande woningen gasloos te maken, of zelfs te transformeren naar volledig energieneutraal. Vanzelfsprekend heeft dit wat meer voeten in de aarde dan bij een nieuwbouwwoning. Funderingen zijn meestal ongeïsoleerd, vloeren soms ontoegankelijk en bestaande spouwmuren kennen hun beperkingen op gebied van na-isolatie. Ook op gebied van installaties zijn er soms beperkingen: er is al een bestaand ventilatiesysteem, kanalen kunnen moeilijk weggewerkt worden, de cv-ketel heeft vaak een hoog-temperatuur afgiftesysteem etc.

Des te groter de uitdaging om ook deze bestaande woningen ingrijpend te verbeteren tot het niveau energieneutraal.

In Wageningen is Smijers Energieadvies nauw betrokken geweest bij een gemeentelijk initiatief om minimaal 20 woningen binnen drie jaar volledig energieneutraal te krijgen. Vanuit de SEV (Stichting Experimenten Volkshuisvesting)  is subsidie beschikbaar gesteld om bewoners te adviseren in de te nemen maatregelen en te begeleiden tijdens de verbouwing. Vaak is hierbij sprake van geïntegreerde duurzame installatieconcepten om de doelstelling te kunnen bereiken.

Uiteraard was het daarbij gewenst dat wij ook met onze eigen woning energieneutraal zouden worden. Per 1 januari 2014 zijn we volledig energieneutraal. Elders op deze site valt te lezen hoe wij dit hebben gerealiseerd.