Nieuws

18 September 2017

Energiebesparing Wageningen NoordWest

Triple glas en nieuwe kozijnen zonder gedoe of onzekerheid? Om alle woningeigenaren in Wageningen Noordwest stap voor stap op weg te helpen naar een steeds duurzamer en uiteindelijk zelfs energieneutrale woning, hebben Coöperatie ValleiEnergie en de gemeente Wageningen de handen ineen geslagen met een collectief aanbod voor energiebesparende maatregelen. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Triple glas (HR+++ glas) met eventueel ook nieuwe kozijnen
 • Ventilatiesysteem met warmteterugwinning
 • Zonnepanelen

Grijp deze kans en doe mee!

 1. ValleiEnergie selecteert lokale en regionale aanbieders op kwaliteit
 2. Een bedrijf bij u in de buurt komt langs voor een technische opname
 3. U ontvangt een vrijblijvende offerte per maatregel
 4. Hoe meer buurtbewoners meedoen, hoe scherper het aanbod! 

Informatieavond

Dit najaar wordt er een informatieavond georganiseerd in NoordWest om alle maatregelen toe te lichten en het aanbod te laten zien. U wordt nog geïnformeerd wanneer en waar deze bijeenkomst zal plaatsvinden.

Geef u op als geïnteresseerde!

Bent u geïnteresseerd in deze actie en wilt u actief op de hoogte gehouden worden? Geef dan eenvoudig uw woonadres en emailadres door via dit contactformulier (link). Ook vragen kunt u via het contactformulier stellen.

Door de verschillende acties zijn al meer dan 150 huishoudens in Wageningen die via deze weg energiemaatregelen aan hun huis hebben laten uitvoeren. Dat aantal groeit nog iedere dag.

Bron: Wageningen Duurzaam

1 September 2017

Duurzaamheidslening gemeente Wageningen

Zeer waarschijnlijk wordt er vanaf januari 2018 een duurzaamheidslening beschikbaar gesteld door de gemeente Wageningen. De gemeenteraad zal in november beslissen of ze akkoord gaat met het reserveren van een budget van € 2.000.000 waardoor huishoudens maximaal € 50.000 tegen aantrekkelijke voorwaarden kunnen lenen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Nadere details worden hopelijk binnenkort bekend.

 

Op dit moment is er al een landelijke energiebespaarlening met een looptijd t/m 31 december 2018. Het maximaal te lenen bedrag is hier beperkt tot € 25.000 en dit is over het algemeen niet toereikend voor een grondige renovatie.

De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, hoogrendementsbeglazing en zonnepanelen.

Kenmerken van de lening

 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen
 • U betaalt een aantrekkelijke rente. Op dit moment (sept 2017) bedraagt deze 2,20% voor een looptijd van 7 jaar, 2,50 % voor 10 jaar en 2,90% voor 15 jaar
 • Looptijd van 7, 10 of 15 jaar en afhankelijk van de hoogte van de lening
 • Rente staat vast gedurende hele looptijd
 • Boetevrij aflossen mogelijk
 • Voor zonnepanelen geldt dat 75% van het leenbedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. De overige 25% moet besteed worden aan andere energiebesparende maatregelen.

 

31 August 2017

Klimaatplan 2017-2021

Donderdag 31 augustus is in Hotel de Wageningsche Berg het klimaatplan voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Wethouder de Brito is verheugd over de deelname van de partners: ‘Samenwerking is essentieel om Wageningen daadwerkelijk klimaatneutraal te maken. Ik ben blij met de kennis en kunde die onze klimaatpartners inbrengen en met de bereidheid om samen met de benodigde grote, betekenisvolle projecten aan de slag te gaan.’

De gemeente Wageningen en Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties gaan samenwerken om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor is een gezamenlijk klimaatplan 2017-2021 opgesteld, dat inmiddels door 18 ‘klimaatpartners’ is onderschreven: Wageningen UR, het Wagenings Ondernemers Contact, Wageningen Werkt Duuurzaam, Alliander, de Woningstichting, Idealis, Coöperatie ValleiEnergie, NIOO, RijnIJssel Vakschool, MARIN, Keygene, Platform Water Vallei en Eem, Hoom, Plant-e, GloedEnergie, Communicatiebureau de Lynx en Ennatuurlijk.

Er wordt  vooral ingezet op projecten die een grote bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstelling. De klimaatpartners richten zich daarom onder andere op toepassen van ultradiepe geothermie – als de geothermiecentrale bij Parenco doorgaat -, het volleggen van veel daken met zonnepanelen, op zonnevelden, het gezamenlijk realiseren van windmolens buiten Wageningen, het gasloos maken van Wageningse wijken en op klimaatneutrale bedrijven en bedrijventerreinen.

Nog 13 jaar

De urgentie van het klimaatprobleem wordt steeds duidelijker. Een aantal Wageningse  bedrijven, instellingen en organisaties wil gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de doelen van een klimaatneutraal Wageningen te halen. Deze doelen zijn inmiddels voor 27 % gerealiseerd. Daarmee loopt Wageningen voor op de richtlijn uit het vorige klimaatplan. Inmiddels is het echter duidelijk dat de ontwikkelingen sneller moeten gaan dan destijds gepland; het is een grote uitdaging om in 13 jaar de overige 73 % te realiseren.

Het klimaatplan is te downloaden via de volgende link: http://wageningenduurzaam.nl/wp-content/uploads/Klimaatplan-Wageningen-2017.pdf

Bron: http://wageningenduurzaam.nl

12 July 2017

Salderingsregeling verlengd tot 2023

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen blijft ongewijzigd tot 2023. De regeling wordt daardoor met 3 jaar verlengd. Mensen met zonnepanelen op hun huis krijgen nog tot 1 januari 2023 hetzelfde tarief voor de elektriciteit die ze leveren, als ze betalen voor de stroom die ze afnemen.

Wat er daarna met de regeling gebeurt, wordt overgelaten aan het volgend kabinet.

8 October 2016

Oprichting landelijke energiecoöperatie Hoom

7 oktober 2016 is de coöperatie Hoom opgericht. Dit is een landelijke energie-coöperatie die lokale energie-coöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal.

De missie van Coöperatie Hoom is om haar leden (lokale coöperaties) te ondersteunen bij het lokaal inbedden en lokaal uitvoeren van begeleiding bij energiebesparing voor bewoners en de transitie naar gasloos.

De visie is dat lokale coöperaties door hun onafhankelijke rol, wortels in de samenleving en vertrouwen bij bewoners een cruciale bijdrage leveren aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Als lokale initiatieven hun kennis delen, van elkaar leren en ondersteund worden met technische en organisatorische expertise op het gebied van energiebesparing, kunnen zij een eigen lokale kwalitatieve bewonersreis voor energiebesparing op poten zetten, continue verbeteren en deze binnen het lokale speelveld steeds zelfstandiger uitvoeren.

meer informatie is te vinden onder http://www.cooperatiehoom.nl/

 

Werk- of schoolaccount of een persoonlijk Microsoft-account

 

 

6 January 2015

erkend deskundige energielabel woningbouw

Sinds 1 januari 2015 is Smijers Energieadvies uit Wageningen erkend deskundige energielabel woningbouw!! Daarvoor was een speciale bijscholing nodig die ik op 8 december jl gevolgd heb. Een en ander houdt in dat ik vanaf heden gerechtigd ben om woningen af te melden zodat ze een officieel energielabel krijgen.

Voorheen was het nodig om een woning op te nemen (een daadwerkelijk bezoek aan de woning was zelfs een eis!) en in te voeren in daarvoor speciaal ontwikkelde software. Daarmee was het mogelijk om een energielabel te verkrijgen inclusief een indicatie van het energiegebruik, maar ook een uitgebreid maatwerkadvies behoorde tot de mogelijkheden. De laatste jaren kwamen er steeds meer verzoeken voor een energieneutraal advies.

het moet eenvoudiger….

Het huidige kabinet heeft echter, onder druk van de NVM en de Vereniging Eigen Huis, besloten dat het allemaal anders moest. Het moest simpeler, maar vooral goedkoper. Daarom krijgt iedere huizenbezitter binnenkort een brief met het voorlopig energielabel van zijn/haar woning. Dit voorlopige label heeft geen enkele status, maar dient als vertrekpunt voor het verkrijgen van een definitief label. Dit is verplicht op het moment dat de woning verkocht of verhuurd wordt. Eigenaren kunnen nu al hun voorlopig energielabel opvragen via Energielabel-checker. Vanaf 1 januari 2015 kunnen zij zelf via www.energielabelvoorwoningen.nl  een definitief energielabel regelen door via DigiD in te loggen.

De woningeigenaar dient tien vragen m.b.t. isolatie en installaties te beantwoorden en dit door te geven aan een erkend deskundige energielabel woningbouw. Die dient te controleren of de doorgegeven informatie klopt en de woning vervolgens af te melden. Dit mag niet duurder zijn dan een paar tientjes en het is dus ook niet de bedoeling dat een woning bezocht wordt. Aan de hand van foto’s of een factuur dient de erkend deskundige energielabel woningbouw een oordeel te vellen: klopt de informatie, of is de foto van internet gehaald of bij de buren gemaakt?

Ter vergelijk: stel je voor dat de APK voor auto’s vereenvoudigd zou worden: je belt de garage met de mededeling dat volgens jou de remmen goed zijn, de stuurinrichting nog prima werkt en de uitlaat waarschijnlijk lekvrij is. De garage meldt vervolgens de auto af zodat je weer een jaar kunt rijden….

zorgelijke ontwikkeling

Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling. Niet alleen omdat een nieuwe eigenaar niets met de informatie kan (wat zegt bv een energielabel D over het te verwachten energiegebruik en welke maatregelen kan iemand tegen welke kosten het beste uit laten voeren?), maar ook omdat veel eigenaren zich af zullen vragen hoe ze de juiste informatie moeten verzamelen, met name op gebied van installaties. Vragen zijn van het niveau: is meer of minder dan de helft van het glas op de begane grond in dubbel glas uitgevoerd? Zaken als isolatiedikte komen eigenlijk helemaal niet aan bod… Kortom: vrij generieke informatie die niet echt leidt tot maatwerk.

Ik denk dat de overheid zich hier een groot probleem op de hals gehaald heeft. Wat mij betreft is het aftellen begonnen tot het moment dat de Europese Commissie een sanctie oplegt en alles teruggedraaid wordt. Tot die tijd doe ik vrolijk mee om woningen af te melden. Het navrante is dat het niet meer uitmaakt of een woning in Groningen of Zeeland staat, of hier om de hoek in Wageningen. Ondertussen hoop ik toch dat veel mensen een echt energieadvies willen en nu al benieuwd zijn hoe de woning energieneutraal gemaakt kan worden.

energielabel verplicht bij verkoop woning

Vanaf 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Dit label verschilt van het energielabel dat sinds 2008 verplicht is. Woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari het definitief label zelf online regelen.

In januari of februari krijgen woningeigenaren zonder energielabel hun voorlopige energielabel thuisgestuurd. Dit is een indicatie gebaseerd op bouwjaar en type woning. Eigenaren kunnen nu al hun voorlopig energielabel opvragen via Energielabel-checker. Vanaf 1 januari 2015 kunnen zij zelf via www.energielabelvoorwoningen.nl  een definitief energielabel regelen. Dit label is vanaf 2015 verplicht bij de verkoop van woningen. Het is 10 jaar geldig na uitgifte, net als het huidige label.

 

Definitief energielabel aanvragen

Via de website energielabelvoorwoningen.nl kan de woningeigenaar de vooraf ingevulde gegevens controleren en aanpassen, bijvoorbeeld informatie over de isolatie, het type glas of zonnepanelen. De webapplicatie geeft aan voor welke aangepaste gegevens een bewijsstuk nodig is. Dat kan een factuur of foto zijn. Een erkend deskundige controleert de gegevens op afstand, via de applicatie. Na akkoord ontvangt de woningeigenaar het definitieve energielabel.

 

bron: www.rvo.nl/actueel/nieuws/definitief-energielabel-woningen-verplicht-2015

31 December 2014

Monitoring eigen energiegebruik 2014

 

 

evaluatie 2014 energieneutraal

Het eerste energieneutrale jaar voor ons huis zit er op en tijd voor een update m.b.t. het energiegebruik.

Begin 2014 werd het schildje “huis vol energie” bij ons op de gevel geschroefd, ten teken dat ons huis vanaf dat moment energieneutraal verklaard is. Inmiddels zit het eerste jaar er op en is het tijd voor een eerste evaluatie.

Op dit moment zijn we door de eerste 1000 kg houtpellets heen. Deze worden gebruikt in de pelletketel die zich in de schuur bevindt. De ketel heeft een interne inhoud van 160 liter die op temperatuur gebracht moet worden (> 65 graden) voordat de warmte naar de woning getransporteerd wordt via zeer goed geisoleerde leidingen. In de woning hangt een boiler van 120 liter t.b.v. warm tapwater. Zo gauw deze op temperatuur is, gaat de warmte naar het verwarmingscircuit en wordt de woning verwarmd. Dit gebeurt voor 90% d.m.v. vloerverwarming. Alleen douche en toilet hebben (nog) een radiatortje.

Naast het verbruik van de pellets, hebben we afgelopen jaar zo’n drie m3 hout gestookt.

Omdat de pelletketel zich in een ongeisoleerde schuur bevond, is deze de afgelopen tijd opnieuw opgebouwd. De (geringe) lekverliezen van de ketel komen nu ten goede aan een geisoleerde schuur waarin zich een keukenblokje en de wasmachine bevindt. een prima plek om ook de was te drogen.

In de zomersituatie, wanneer de ketel uit staat, wordt het tapwater elektrisch verwarmd. Hiervoor hebben we helaas moeten kiezen omdat het dak van de woning ongeschikt is voor toepassing van zonne-energie. Veel bomen en WNW orientatie zorgen ervoor dat het aantal bruikbare dagen voor een zonneboiler op de vingers van één hand zijn na te tellen. De 28 zonnepanelen (5000 Wp) zijn allemaal geplaatst op garage, houthok en kippenhok. Deze leveren in principevoldoende elektriciteit om ook het zomerse vebruik van de zonneboiler te dekken. We zoeken echter nog naar een schakeling om de boiler te laden op het moment dat de zon daadwerkelijk schijnt!

monitoring elektriciteit 2014

In bovenstaande grafiek staat het elektriciteitsverbruik en de opwekking weergegeven over heel 2014. Boven de streep staat het vebruik, opgesplitst in dag- en nachtverbruik. Onder de streep staat het totaal aantal opgewekte kWh dat netto teruggeleverd is. Een deel van de opgewekte elektriciteit wordt uiteraard gelijktijdig verbruikt en is dus niet op de meter terug te zien.

Wanneer het verbruik en de opwekking tegen elkaar weggestreept worden, is in onderstaande figuur te zien dat het netto vebruik van de eerste 8 weken pas in week 24 volledig gecompenseerd is. Daarna is het netto vebruik tot week 46 onder de streep gebleven, waarna de laatste maand het netto vebruik boven nul gekomen is.

In totaal is over geheel 2014 een netto fossiel energiegebruik van 334 kWh overgebleven. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de pelletketel pas na de zomer goed ingeregeld is. Dit hield in dat we al vanaf eind februari de boiler elektrisch zijn gaan verwarmen. Daarnaast is er afgelopen jaar veel extra elektriciteit vebruikt door verbouwwerkzaamheden. We hebben daarom besloten om het verbruik nog een extra half jaar te monitoren, voordat eventueel besloten wordt om twee extra zonnepanelen te plaatsen. Eind juni zou het verbruik dan zo’n 150 kWh lager moeten zijn dan in 2014.

Gas is afgelopen jaar nauwelijks vebruikt. Inmiddels is de nieuwe keuken geplaatst met inductiekookplaat en een vaatwasser op een hotfill aansluiting. Dit betekent dat de vaatwasser deels door middel van houtpellets verwarmd wordt.

Doelstelling 2015

 • Betere sturing op het elektriciteitsgebruik en kijken waar nog besparingsmogelijkheden zijn
 • Wekelijkse monitoring van pellet- en houtgebruik

 

Een duurzaam en energieneutraal 2015 gewenst!!!!

 

 

22 May 2013

Triodos hypotheek voor duurzame woningen

De Triodos bank is als eerste bank in Nederland begonnen met het koppelen van de hypotheekrente aan het energielabel van de woning. Hoe beter het energielabel, hoe lager de rente. Per labelklasse-verbetering daalt de rente met 0,1%. In veel gevallen, afhankelijk van het inkomen, kunnen de verduurzamingsmaatregelen meegefinancierd worden.

Voorbeeld

Voor een woning met een hypotheek van 90% van de marktwaarde, bedraagt de rente met een looptijd van 5 jaar op dit moment 4,2% bij een energielabel G. Wordt de woning verbeterd tot een label A, dan bedraagt de rente nog slechts 3,6%. Voor een lening van € 250.000,- komt dit neer op een bruto voordeel van € 125,- per maand.

Samen met de lagere energierekening en het huidige lage BTW-tarief op verbouwingen en energiebesparende maatregelen, kan dit een enorme stimulans betekenen voor duurzaamheidsmaatregelen. Ook zonnepanelen en zonneboilers hebben een (zeer) gunstig effect op het energielabel.

Op de site van Triodos zijn de huidige hypotheekrentes terug te vinden, alsmede de voorwaarden waaronder deze geldig zijn.

www.triodos.nl/nl/particulieren/hypotheken/rentetarieven

21 May 2013

Energielabels en werkelijk energiegebruik

Het energielabel is in het leven geroepen om energiebesparing en gebruik van duurzame energiebronnen in gebouwen te stimuleren. De energielabelmethodiek is echter niet bedoeld als rekeninstrument om een betrouwbaar beeld van het werkelijk energiegebruik in een gebouw te verkrijgen. Het theoretische energiegebruik dat de basis vormt voor het energielabel, komt niet één op één overeen met het werkelijke energiegebruik in een gebouw: het energielabel gaat over de gebouwkwaliteit en niet over het gebruik van het gebouw zelf. Toch worden de labels stelselmatig gebruikt om de haalbaarheid van energiebesparingsmaatregelen en energiebesparingsbeleid te toetsen. Daarom is het belangrijk dat de match tussen berekening en werkelijkheid goed is. TU Delft en Onderzoeksinstituut OTB hebben om deze reden een onderzoek verricht naar de verschillen tussen het berekende en het werkelijke energiegebruik in bijna 200.000 woningen.

Werkelijk en theoretisch gemiddeld  gasverbruik (m3/jaar) per labelklasse

 

slechte woningen verbruiken minder dan verwacht

Wat opvalt is dat het energiegebruik van de woningen met een slechter energielabel, minder gas verbruiken dan op basis van het energielabel berekend wordt. Voor de betere labels geldt juist het omgekeerde: label A en B verbruiken meer energie dan berekend wordt. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen aangevoerd worden:

1. in woningen met een hoog verbruik worden minder vaak alle vertrekken verwarmd. Vaak zijn bv nog gevelkachels aanwezig i.p.v. centrale verwarming,

2. in energetisch goede woningen ligt de gemiddelde binnentemperatuur hoger dan in slecht geïsoleerde woningen,

3. in woningen met een hoog energiegebruik zullen mensen eerder milieu- of kostenbewust met energie omgaan.

Bron: TVVL Magazine 01-2013

Older Entries »