Nieuws

31 August 2017

Klimaatplan 2017-2021

Donderdag 31 augustus is in Hotel de Wageningsche Berg het klimaatplan voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Wethouder de Brito is verheugd over de deelname van de partners: ‘Samenwerking is essentieel om Wageningen daadwerkelijk klimaatneutraal te maken. Ik ben blij met de kennis en kunde die onze klimaatpartners inbrengen en met de bereidheid om samen met de benodigde grote, betekenisvolle projecten aan de slag te gaan.’

De gemeente Wageningen en Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties gaan samenwerken om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor is een gezamenlijk klimaatplan 2017-2021 opgesteld, dat inmiddels door 18 ‘klimaatpartners’ is onderschreven: Wageningen UR, het Wagenings Ondernemers Contact, Wageningen Werkt Duuurzaam, Alliander, de Woningstichting, Idealis, Coöperatie ValleiEnergie, NIOO, RijnIJssel Vakschool, MARIN, Keygene, Platform Water Vallei en Eem, Hoom, Plant-e, GloedEnergie, Communicatiebureau de Lynx en Ennatuurlijk.

Er wordt  vooral ingezet op projecten die een grote bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de doelstelling. De klimaatpartners richten zich daarom onder andere op toepassen van ultradiepe geothermie – als de geothermiecentrale bij Parenco doorgaat -, het volleggen van veel daken met zonnepanelen, op zonnevelden, het gezamenlijk realiseren van windmolens buiten Wageningen, het gasloos maken van Wageningse wijken en op klimaatneutrale bedrijven en bedrijventerreinen.

Nog 13 jaar

De urgentie van het klimaatprobleem wordt steeds duidelijker. Een aantal Wageningse  bedrijven, instellingen en organisaties wil gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de doelen van een klimaatneutraal Wageningen te halen. Deze doelen zijn inmiddels voor 27 % gerealiseerd. Daarmee loopt Wageningen voor op de richtlijn uit het vorige klimaatplan. Inmiddels is het echter duidelijk dat de ontwikkelingen sneller moeten gaan dan destijds gepland; het is een grote uitdaging om in 13 jaar de overige 73 % te realiseren.

Het klimaatplan is te downloaden via de volgende link: http://wageningenduurzaam.nl/wp-content/uploads/Klimaatplan-Wageningen-2017.pdf

Bron: http://wageningenduurzaam.nl