Nieuws

8 October 2016

Oprichting landelijke energiecoöperatie Hoom

7 oktober 2016 is de coöperatie Hoom opgericht. Dit is een landelijke energie-coöperatie die lokale energie-coöperaties en initiatieven ondersteunt bij energiebesparing in hun regio. Van én voor lokaal.

De missie van Coöperatie Hoom is om haar leden (lokale coöperaties) te ondersteunen bij het lokaal inbedden en lokaal uitvoeren van begeleiding bij energiebesparing voor bewoners en de transitie naar gasloos.

De visie is dat lokale coöperaties door hun onafhankelijke rol, wortels in de samenleving en vertrouwen bij bewoners een cruciale bijdrage leveren aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Als lokale initiatieven hun kennis delen, van elkaar leren en ondersteund worden met technische en organisatorische expertise op het gebied van energiebesparing, kunnen zij een eigen lokale kwalitatieve bewonersreis voor energiebesparing op poten zetten, continue verbeteren en deze binnen het lokale speelveld steeds zelfstandiger uitvoeren.

meer informatie is te vinden onder http://www.cooperatiehoom.nl/

 

Werk- of schoolaccount of een persoonlijk Microsoft-account