Home

Smijers EnergieAdvies

Smijers EnergieAdvies is een onafhankelijk adviesbureau dat opdrachtgevers ondersteunt bij het realiseren van duurzame oplossingen in de gebouwde omgeving. Opdrachtgevers zijn vooral¬†woningcorporaties, gemeenten, vastgoedbeheerders, VVE’s en particulieren, maar ook anderen kunnen bij ons terecht.

Smijers EnergieAdvies is gespecialiseerd in energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Duurzaamheid is een term die helaas nogal aan inflatie onderhevig is. Wij verstaan hieronder een integrale aanpak waarin gebouwfunctionaliteit, flexibiliteit, duurzame materialen, gezond en comfortabel binnenmilieu, energiezuinigheid en esthetica samenkomen.

Integrale duurzaamheid

In onze optiek is de definitie van een duurzame woning als volgt: een woning die zodanig is ontworpen en gebouwd, dat hij er in principe staat voor de “eeuwigheid”. Dat wil zeggen dat de woning zeer comfortabel is, volledig met duurzame, herwinbare, hergebruikte materialen gebouwd is, geen fossiele energie gebruikt, een gesloten waterkringloop kent, levensloopbestendig is en zodanig mooi en passend in de omgeving ontworpen is dat je er nooit meer weg wil.

Wageningen Duurzaam

laatst bijgewerkt: 2 oktober 2017